Overskrift
Presse- meddelelse om :
Charlotten-borgs Efterårs-udstilling
Charlottenborg, København


Charlottenborg Efterårsudstilling 2005
1. - 23. oktober

Charlottenborg Fondens bestyrelsen har i år arbejdet udfra  en række nærmere definerede undersøgelsesområder og kunstneriske greb, dette dog på tværs af kunstneriske-, arkitektoniske og designmæssige tilgange. Udfra dette er der defineret 6 afgrænsede felter, som beskrevet nedenfor.

Mængden af forskelligartede og kvalificerede bud på mulige kunstneriske strategier og praksisformer, samt disses tilsyneladende uproblematiske co-eksistens på Nutidskunstscenen danner grundlaget for at bestyrelsen i år har valgt at prioritere et mere frit og bredt funderet udstillingskoncept for Efterårsudstillingen. Frem for at skabe udvælgelseskriterier baseret på et konstrueret udstillingskoncept, har vi valgt at botanisere i og omkring en række divergerende og co-eksisterende kunstneriske positioner. Den komplekse masse der langsomt formedes under dette arbejde skabte basis for tænkning og udvikling af et elastisk udstillingsgrid, bestående af seks felter fordelt over Charlottenborgs udstillingsrum.

Felterne er kurateret udfra om kunstnernes praksis  vil fremstå logisk og styrket i synergieffekten med de andre deltageres bidrag til feltet, således at den enkelte deltager får en optimal eksponering og feltet som helhed fremstår som et aflæseligt om end ikke homogent bud på en aktuel praksisform eller tematik.


Lilla felt:   Former for et udvidet maleribegreb

Rasmus Danø
PAINT OVER!
Ivan Andersen
Lars Christensen
Torben Ribe
Jonas Hvid Søndergaard
Troels Aagaard

Orange felt:   Undersøgelser omkring identitet og kulturel andethed

Sonja Lillebæk Christensen
Michelle Eistrup
Pernille Koldbech Fich
Julie Edel Hardenberg
Maryam Jafri
Veronica Juhl
Lars Hilfling Nielsen
Sixten Therkildsen

Rødt felt:   Samlinger - strukturering af genstandsformer og tænkning af / i systemer

Anders Abraham
Maria Thereza Alves -  i samarbejde med: Camilla Bachiry, Delphine
S.P. Bechard, Aliona Sazonova, Joen Petersen Vedel, Anna Örtemo og
Thomas Bo Østergaard
Lasse Krog Møller
Tanja Nellemann Poulsen
Tommy Stöckel

Gult felt:   Konstruktioner og hybride tilstande i krydsfeltet mellem arkitektur, design og installation

Kim Asbury
Katrine Borup
David Garcia
Simon Ingvartsen
Anders Ruhwald
Kristian Sverdrup
Ragna Wehding
Ebbe Stub Wittrup

Blåt felt:   Konceptuelle og poetiske improvisationer - koblinger mellem maleri og skulptur

Anders Bonnesen
Kristian Devantier
Simon Grimm
Morten Steen Hebsgaard

Grønt felt:   Minimale greb mellem det æstetiske og det innovative - autonome rum

Thomas Fleron Jørgensen
Jacob Nielsen
David Svensson
Jakob Wegener


Efterårsudstillingen har fernisering lørdag den 1. oktober 2005  kl. 13 – 17
Udstillingen vil være åben for pressen fredag den 30. september kl. 11 - 17
Sidste dag søndag den 23. oktober
Daglig kl. 10 - 17  -  Onsdag kl. 10 - 19
Gratis omvisning søndage kl. 14
Kulturnatten fredag den 14. oktober kl. 18 - 24

Med venlig hilsen
Helle Westergård

Min produktion til Charlotten-borgs Efterårs-udstilling er støttet af
Charlotten-borgs Efterårs-udstilling var arrangeret af
Charlottenborg Fondens bestyrelse og Helle Westergård
Deltagere i Charlotten-borgs Efterårs-udstilling var
Rasmus Danø, PAINT OVER!, Ivan Andersen, Lars Christensen, Torben Ribe, Jonas Hvid Søndergaard, Troels Aagaard, Sonja Lillebæk Christensen, Michelle Eistrup, Pernille Koldbech Fich, Julie Edel Hardenberg, Maryam Jafri, Veronica Juhl, Lars Hilfling Nielsen, Sixten Therkildsen, Anders Abraham, Maria Thereza Alves - i samarbejde med: Camilla Bachiry, Delphine, S.P. Bechard, Aliona Sazonova, Joen Petersen Vedel, Anna Örtemo og, Thomas Bo Østergaard, Lasse Krog Møller, Tanja Nellemann Poulsen, Tommy Stöckel, Kim Asbury, Katrine Borup, David Garcia, Simon Ingvartsen, Anders Ruhwald, Kristian Sverdrup, Ragna Wehding, Ebbe Stub Wittrup, Anders Bonnesen, Kristian Devantier ,Simon Grimm, Morten Steen Hebsgaard, Thomas Fleron Jørgensen, Jacob Nielsen, David Svensson, Jakob Wegener
Jeg deltog i Charlotten-borgs Efterårs-udstilling med projektet
Tekst

Pressemeddelelse om Charlotten-borgs Efterårs-udstilling
Charlottenborg, København


Charlottenborg Efterårsudstilling 2005
1. - 23. oktober

Charlottenborg Fondens bestyrelsen har i år arbejdet udfra  en række nærmere definerede undersøgelsesområder og kunstneriske greb, dette dog på tværs af kunstneriske-, arkitektoniske og designmæssige tilgange. Udfra dette er der defineret 6 afgrænsede felter, som beskrevet nedenfor.

Mængden af forskelligartede og kvalificerede bud på mulige kunstneriske strategier og praksisformer, samt disses tilsyneladende uproblematiske co-eksistens på Nutidskunstscenen danner grundlaget for at bestyrelsen i år har valgt at prioritere et mere frit og bredt funderet udstillingskoncept for Efterårsudstillingen. Frem for at skabe udvælgelseskriterier baseret på et konstrueret udstillingskoncept, har vi valgt at botanisere i og omkring en række divergerende og co-eksisterende kunstneriske positioner. Den komplekse masse der langsomt formedes under dette arbejde skabte basis for tænkning og udvikling af et elastisk udstillingsgrid, bestående af seks felter fordelt over Charlottenborgs udstillingsrum.

Felterne er kurateret udfra om kunstnernes praksis  vil fremstå logisk og styrket i synergieffekten med de andre deltageres bidrag til feltet, således at den enkelte deltager får en optimal eksponering og feltet som helhed fremstår som et aflæseligt om end ikke homogent bud på en aktuel praksisform eller tematik.


Lilla felt:   Former for et udvidet maleribegreb

Rasmus Danø
PAINT OVER!
Ivan Andersen
Lars Christensen
Torben Ribe
Jonas Hvid Søndergaard
Troels Aagaard

Orange felt:   Undersøgelser omkring identitet og kulturel andethed

Sonja Lillebæk Christensen
Michelle Eistrup
Pernille Koldbech Fich
Julie Edel Hardenberg
Maryam Jafri
Veronica Juhl
Lars Hilfling Nielsen
Sixten Therkildsen

Rødt felt:   Samlinger - strukturering af genstandsformer og tænkning af / i systemer

Anders Abraham
Maria Thereza Alves -  i samarbejde med: Camilla Bachiry, Delphine
S.P. Bechard, Aliona Sazonova, Joen Petersen Vedel, Anna Örtemo og
Thomas Bo Østergaard
Lasse Krog Møller
Tanja Nellemann Poulsen
Tommy Stöckel

Gult felt:   Konstruktioner og hybride tilstande i krydsfeltet mellem arkitektur, design og installation

Kim Asbury
Katrine Borup
David Garcia
Simon Ingvartsen
Anders Ruhwald
Kristian Sverdrup
Ragna Wehding
Ebbe Stub Wittrup

Blåt felt:   Konceptuelle og poetiske improvisationer - koblinger mellem maleri og skulptur

Anders Bonnesen
Kristian Devantier
Simon Grimm
Morten Steen Hebsgaard

Grønt felt:   Minimale greb mellem det æstetiske og det innovative - autonome rum

Thomas Fleron Jørgensen
Jacob Nielsen
David Svensson
Jakob Wegener


Efterårsudstillingen har fernisering lørdag den 1. oktober 2005  kl. 13 – 17
Udstillingen vil være åben for pressen fredag den 30. september kl. 11 - 17
Sidste dag søndag den 23. oktober
Daglig kl. 10 - 17  -  Onsdag kl. 10 - 19
Gratis omvisning søndage kl. 14
Kulturnatten fredag den 14. oktober kl. 18 - 24

Med venlig hilsen
Helle WestergårdSeneste nyt
We imagine we remember på VÆG Contemporary Art Gallery
Jeg udstiller mine store foto-kollager VI TROR VI HUSKER på VÆG Contemporary Art Gallery i Aalborg i perioden 11/1 2014 - 8/2 2014. Solo-udstillingen hedder We imagine we remember.
Se mere her www.vaeg-gallery.dk
VI TROR VI HUSKER på Godsbanen
Jeg udstiller mine store fotokollager VI TROR VI HUSKER på Godsbanen i Århus i perioden 5/10 - 31/10 2013. Fernisering lørdag d. 5/10 kl 15-17.
Læs pressemeddelelsen her
Copyright © 2014 Sixten Therkildsen
Denne hjemmeside er lavet af Sixten Therkildsen / www.hypeogmaskine.dk HYPE & MASKINE