Overskrift
Presse- meddelelse om :
Return Flight
USF Verftet, Bergen, Norge


Kunst
Visningsrommet USF


16/03/2007 kl. 19:00

USF Verftet

UTSTILLINGSÅPNING: RETURN FLIGHT


Return Flight er en tematisk utstilling som tar for seg forestillinger, historier og fortellinger fra New York sett med tre skandinaviske kunstneres øyne. De tre videoverkene er vidt forskjellige, men har alle som utgangspunkt en toukers workshop i byen foretatt i juni 2006. Kunstnerne har gjennom tre helt forskjellige prosesser skapt hvert sitt verk som på ulike måter viser den ambivalensen, men også fascinasjonen, vi har for New York og USA.
Før man setter fot i en by som New York vil man ha forestillinger om hva som vil møte en. Disse forestillingene kommer like gjerne fra fakta som fiksjon, historiske hendelser, tv-serier og filmer, som nyheter. Å si at disse verkene trenger forbi forestillingene vil være feil, de tilbyr heller publikum tre ulike forestillinger. De tre kunstnerne har tatt utgangspunkt i sine spesielle interessefelt, og deretter brukt byen som materiale i fremstillingen av verkene. 

Lars Nilsson har benyttet anledningen til å lage fjerde episode i animasjonsserien New Business. Serien handler om de tre vennene Peter, Klara og Jojo som har startet en liten bedrift som spesialiserer seg på internettløsninger for bedrifter. Hver episode henter sin tematikk fra websider som spesialiserer seg på å gi råd til nystartede bedrifter, slik som ”Too many times, the guy with the idea takes on all his friends as partners.” Seriens dramaturgi kjenner vi igjen fra lignende serier, slik som Simpsons og South Park. Denne fjerde episoden referer til tv-virkeligheten på flere måter, da historien som fortelles handler om at Klara blir provosert av Peters lefling med amerikansk ikonografi. Han har plassert et lite amerikansk flagg på sitt skrivebord, og det hele ser ut som presidentens skrivebord i tv-serien The West Wing. New Business vises i sin helhet under utstillingen.

Sixten Therkildsens verk Recollection Rally har som utgangspunkt et arkiv pressefotografier fra 1930-tallets New York, men det er ikke sikkert at de gamle bildene noen gang har vært vist i en avis. Bildene får her allikevel en nytteverdi i vår samtid. I tillegg til å inneha informasjon av historisk karakter undersøker kunstneren hvordan denne gullgruven av opplysninger eventuelt kan utnyttes og benyttes i praksis av de som måtte ha interesse for temaer, begivenheter og de samfunnsrealitene bildene viser. Bildene har tidligere vært i samleres støvete besittelse, men er nå kjøpt fri av kunstneren. Via hans bildebeskrivelse og historieskriving erkjennes et tilhørighetsforhold til begivenhetene som avbildes. Med utgangspunkt i New York er prosjektet blitt en returreise i manns minne til en politisk bevisst fortid. Videoen fungerer som en dokumenterende overbygning til hjemmesiden www.recollection-rally.org, samtidig som den er en oppfordring til publikum om å besøke denne siden for selv å eventuelt delta i prosjektet. Therkildsen fortsetter her en kunstnerisk praksis som i stor grad involverer publikum på en aktiv måte.

Kristin Tårnesvik har i sine verk lenge diskutert identitetsforståelse og kulturell og nasjonal tilhørighet. I videoen The Legend and The First Glimpse har hun tatt utgangspunkt i det konkrete møtet med New York. På reisen har hun tatt med seg sin egen forestillingsverden, som i dette tilfellet både blir bekreftet og avkreftet. Den kulturelle tilhørigheten til kunstneren, og også publikum, blir synlig og diskutert inngående i en ikkelineær blanding av dokumentar og fiksjon. Gjennom møter med mennesker i New York, historiske dokumenter samt iscenesettelser av hennes egen personlige forestilling av byen utforsker hun drømmen og myten om Amerika som mulighetens land. Verket har en personlig tone, men er allikevel ikke privat på noen måte. Vi har alle forestillinger og bestemte oppfattelser knyttet til New York, og verket blir dermed gjort gyldig for oss som publikum gjennom den personlige tilnærmingen til kunstneren.

Verkene er laget spesielt for denne utstillingen med støtte fra Den Danske kunstnerstyrelsen, Bergen Kommune, Billedkunstnernes Vederlagsfond, OCA, Norsk Fotografisk Fond, Norsk kulturråd og IASPIS.

Om kunstnerne: Lars Nilsson (f. 1973) bor og arbeider i Göteborg, Sverige. Gjennom dokumentarvideo, animasjon, installasjoner og tekst arbeider han med temaer som ansettelse, entrepeneurship, glamour, overlevelse, avant garde-business, ny teknologi og strategier for sammenslutning. www.larsnilsson.net

Sixten Therkildsen (f. 1972) bor og arbeider i Århus, Danmark. Therkildsen opphøyer og presenterer en hverdagslig estetikk i videoer, installasjoner og iscenesettelser av sosialitet. Han fascineres av menneskers ordinære, tullete eller vanvittige fortellinger som han bruker som materiale i sine politiske, sosiale og demokratiduskuterende prosjekter. www.sixtentherkildsen.dk / www.recollection-rally.org

Kristin Tårnesvik (f. 1964) bor og arbeider i Bergen, Norge. Hun arbeider med tilhørighet, identitet og transnasjonale forbindelser. Gjennom foto, tekst og video stiller hun spørsmålstegn rundt disse temaene, gjerne med humor som virkemiddel.

Om kurator: Anne Szefer Karlsen (f. 1976) bor og arbeider i Bergen der hun har sitt virke som kunstner og kurator. www.szefer.net

Min produktion til Return Flight er støttet af
Return Flight var arrangeret af
Kurator: Anne Szefer Karlsen
Deltagere i Return Flight var
Lars Nilsson, Sixten Therkildsen, Kristin Tårnesvik
Jeg deltog i Return Flight med projektet
Recollection Rally
læs mere her
Tekst

Pressemeddelelse om Return Flight
USF Verftet, Bergen, Norge


Kunst
Visningsrommet USF


16/03/2007 kl. 19:00

USF Verftet

UTSTILLINGSÅPNING: RETURN FLIGHT


Return Flight er en tematisk utstilling som tar for seg forestillinger, historier og fortellinger fra New York sett med tre skandinaviske kunstneres øyne. De tre videoverkene er vidt forskjellige, men har alle som utgangspunkt en toukers workshop i byen foretatt i juni 2006. Kunstnerne har gjennom tre helt forskjellige prosesser skapt hvert sitt verk som på ulike måter viser den ambivalensen, men også fascinasjonen, vi har for New York og USA.
Før man setter fot i en by som New York vil man ha forestillinger om hva som vil møte en. Disse forestillingene kommer like gjerne fra fakta som fiksjon, historiske hendelser, tv-serier og filmer, som nyheter. Å si at disse verkene trenger forbi forestillingene vil være feil, de tilbyr heller publikum tre ulike forestillinger. De tre kunstnerne har tatt utgangspunkt i sine spesielle interessefelt, og deretter brukt byen som materiale i fremstillingen av verkene. 

Lars Nilsson har benyttet anledningen til å lage fjerde episode i animasjonsserien New Business. Serien handler om de tre vennene Peter, Klara og Jojo som har startet en liten bedrift som spesialiserer seg på internettløsninger for bedrifter. Hver episode henter sin tematikk fra websider som spesialiserer seg på å gi råd til nystartede bedrifter, slik som ”Too many times, the guy with the idea takes on all his friends as partners.” Seriens dramaturgi kjenner vi igjen fra lignende serier, slik som Simpsons og South Park. Denne fjerde episoden referer til tv-virkeligheten på flere måter, da historien som fortelles handler om at Klara blir provosert av Peters lefling med amerikansk ikonografi. Han har plassert et lite amerikansk flagg på sitt skrivebord, og det hele ser ut som presidentens skrivebord i tv-serien The West Wing. New Business vises i sin helhet under utstillingen.

Sixten Therkildsens verk Recollection Rally har som utgangspunkt et arkiv pressefotografier fra 1930-tallets New York, men det er ikke sikkert at de gamle bildene noen gang har vært vist i en avis. Bildene får her allikevel en nytteverdi i vår samtid. I tillegg til å inneha informasjon av historisk karakter undersøker kunstneren hvordan denne gullgruven av opplysninger eventuelt kan utnyttes og benyttes i praksis av de som måtte ha interesse for temaer, begivenheter og de samfunnsrealitene bildene viser. Bildene har tidligere vært i samleres støvete besittelse, men er nå kjøpt fri av kunstneren. Via hans bildebeskrivelse og historieskriving erkjennes et tilhørighetsforhold til begivenhetene som avbildes. Med utgangspunkt i New York er prosjektet blitt en returreise i manns minne til en politisk bevisst fortid. Videoen fungerer som en dokumenterende overbygning til hjemmesiden www.recollection-rally.org, samtidig som den er en oppfordring til publikum om å besøke denne siden for selv å eventuelt delta i prosjektet. Therkildsen fortsetter her en kunstnerisk praksis som i stor grad involverer publikum på en aktiv måte.

Kristin Tårnesvik har i sine verk lenge diskutert identitetsforståelse og kulturell og nasjonal tilhørighet. I videoen The Legend and The First Glimpse har hun tatt utgangspunkt i det konkrete møtet med New York. På reisen har hun tatt med seg sin egen forestillingsverden, som i dette tilfellet både blir bekreftet og avkreftet. Den kulturelle tilhørigheten til kunstneren, og også publikum, blir synlig og diskutert inngående i en ikkelineær blanding av dokumentar og fiksjon. Gjennom møter med mennesker i New York, historiske dokumenter samt iscenesettelser av hennes egen personlige forestilling av byen utforsker hun drømmen og myten om Amerika som mulighetens land. Verket har en personlig tone, men er allikevel ikke privat på noen måte. Vi har alle forestillinger og bestemte oppfattelser knyttet til New York, og verket blir dermed gjort gyldig for oss som publikum gjennom den personlige tilnærmingen til kunstneren.

Verkene er laget spesielt for denne utstillingen med støtte fra Den Danske kunstnerstyrelsen, Bergen Kommune, Billedkunstnernes Vederlagsfond, OCA, Norsk Fotografisk Fond, Norsk kulturråd og IASPIS.

Om kunstnerne: Lars Nilsson (f. 1973) bor og arbeider i Göteborg, Sverige. Gjennom dokumentarvideo, animasjon, installasjoner og tekst arbeider han med temaer som ansettelse, entrepeneurship, glamour, overlevelse, avant garde-business, ny teknologi og strategier for sammenslutning. www.larsnilsson.net

Sixten Therkildsen (f. 1972) bor og arbeider i Århus, Danmark. Therkildsen opphøyer og presenterer en hverdagslig estetikk i videoer, installasjoner og iscenesettelser av sosialitet. Han fascineres av menneskers ordinære, tullete eller vanvittige fortellinger som han bruker som materiale i sine politiske, sosiale og demokratiduskuterende prosjekter. www.sixtentherkildsen.dk / www.recollection-rally.org

Kristin Tårnesvik (f. 1964) bor og arbeider i Bergen, Norge. Hun arbeider med tilhørighet, identitet og transnasjonale forbindelser. Gjennom foto, tekst og video stiller hun spørsmålstegn rundt disse temaene, gjerne med humor som virkemiddel.

Om kurator: Anne Szefer Karlsen (f. 1976) bor og arbeider i Bergen der hun har sitt virke som kunstner og kurator. www.szefer.netSeneste nyt
We imagine we remember på VÆG Contemporary Art Gallery
Jeg udstiller mine store foto-kollager VI TROR VI HUSKER på VÆG Contemporary Art Gallery i Aalborg i perioden 11/1 2014 - 8/2 2014. Solo-udstillingen hedder We imagine we remember.
Se mere her www.vaeg-gallery.dk
VI TROR VI HUSKER på Godsbanen
Jeg udstiller mine store fotokollager VI TROR VI HUSKER på Godsbanen i Århus i perioden 5/10 - 31/10 2013. Fernisering lørdag d. 5/10 kl 15-17.
Læs pressemeddelelsen her
Copyright © 2014 Sixten Therkildsen
Denne hjemmeside er lavet af Sixten Therkildsen / www.hypeogmaskine.dk HYPE & MASKINE