Overskrift
Presse- meddelelse om :
Return Flight
UKS, Oslo, Norge


UTKANTEN presenterer:
 
Return Flight
Lars Nilsson (S), Sixten Therkildsen (DK) og Kristin Tårnesvik (N)
Kurator: Anne Szefer Karlsen (N)
27.01-04.02 2007
 
Velkommen til åpning på UKS fredag 26. februar klokken 19:00
 
 
Return Flight er en tematisk utstilling som tar for seg forestillinger, historier og fortellinger fra New York sett med tre skandinaviske kunstneres øyne. De tre videoverkene er vidt forskjellige, men har alle som utgangspunkt en toukers workshop i byen foretatt i juni 2006.
Kunstnerne har gjennom tre helt forskjellige prosesser skapt hvert sitt verk som på ulike måter viser den ambivalensen, men også fascinasjonen, vi har for New York og USA. Tittelen Return Flight henspeiler på denne ambivalensen og fascinasjonen, da den kan bety både ”tur/retur-reise”, men også ”returnerende flukt”.
 
Før man setter fot i en by som New York vil man ha forestillinger om hva som vil møte en. Disse forestillingene kommer like gjerne fra fakta som fiksjon, historiske hendelser, tv-serier og filmer, som nyheter. Å si at disse verkene trenger forbi forestillingene vil være feil, de tilbyr heller publikum tre ulike forestillinger. De tre kunstnerne har tatt utgangspunkt i sine spesielle interessefelt, og deretter brukt byen som materiale i fremstillingen av verkene.
 
Lars Nilsson har benyttet anledningen til å lage fjerde episode i animasjonsserien New Business. Serien handler om de tre vennene Peter, Klara og Jojo som har startet en liten bedrift som spesialiserer seg på internettløsninger for bedrifter. Hver episode henter sin tematikk fra websider som spesialiserer seg på å gi råd til nystartede bedrifter, slik som ”Too many times, the guy with the idea takes on all his friends as partners.” Seriens dramaturgi kjenner vi igjen fra lignende serier, slik som Simpsons og South Park. Denne fjerde episoden referer til tv-virkeligheten på flere måter, da historien som fortelles handler om at Klara blir provosert av Peters lefling med amerikansk ikonografi. Han har plassert et lite amerikansk flagg på sitt skrivebord, og det hele ser ut som presidentens skrivebord i tv-serien The West Wing. New Business vises i sin helhet under utstillingen.
 
Sixten Therkildsens verk Recollection Rally har som utgangspunkt et arkiv pressefotografier fra 1930-tallets New York, men det er ikke sikkert at de gamle bildene noen gang har vært vist i en avis. Bildene får her allikevel en nytteverdi i vår samtid. I tillegg til å inneha informasjon av historisk karakter undersøker kunstneren hvordan denne gullgruven av opplysninger eventuelt kan utnyttes og benyttes i praksis av de som måtte ha interesse for temaer, begivenheter og de samfunnsrealitene bildene viser. Bildene har tidligere vært i samleres støvete besittelse, men er nå kjøpt fri av kunstneren. Via hans bildebeskrivelse og historieskriving erkjennes et tilhørighetsforhold til begivenhetene som avbildes. Med utgangspunkt i New York er prosjektet blitt en returreise i manns minne til en politisk bevisst fortid. Videoen fungerer som en dokumenterende overbygning til hjemmesiden www.recollection-rally.org, samtidig som den er en oppfordring til publikum om å besøke denne siden for selv å eventuelt delta i prosjektet. Therkildsen fortsetter her en kunstnerisk praksis som i stor grad involverer publikum på en aktiv måte.
 
Kristin Tårnesvik har i sine verk lenge diskutert identitetsforståelse, kulturell og nasjonal tilhørighet. I videoen som her presenteres har hun tatt utgangspunkt i det konkrete møtet med New York. På reisen har hun tatt med seg sin egen forestillingsverden, som i dette tilfellet både blir bekreftet og avkreftet. Hjem igjen var det med timeslange opptak fra møter med mennesker og steder som til slutt er klippet sammen i en ikkelineær fortelling. Den kulturelle tilhørigheten til kunstneren, og også publik, blir synlig og diskutert inngående i en blanding av dokumentar og fiksjon. Vi får se møte med en amerikaner med skandinaviske aner, seilturer på Hudson elven og gatescener fra den store byen. Verket har en personlig tone, men er allikevel ikke privat på noen måte. Vi har alle forestillinger og bestemte oppfattelser knyttet til New York, og verket New York look alike (arbeidstittel) blir dermed gjort gyldig for oss som publikum gjennom den personlige tilnærmingen til kunstneren.
 
 
Verkene er laget spesielt for denne utstillingen med støtte fra Den Danske kunstnerstyrelsen, Bergen Kommune, Billedkunstnernes Vederlagsfond, IASPIS og Norsk Kulturråd.
 
 
 
UKS - Unge Kunstneres Samfund / Young Artists Society
Lakkegata 55 D
0187 Oslo
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.uks.no
 
 
 
Mvh
Kjersti Solberg Monsen
 
Informasjons- og utstillingskonsulent /
Information and exhibition consultant
 
UKS - Unge Kunstneres Samfund
Young Artists Society
 
tlf: +47 22 19 50 50
fax: +47 22 19 50 54
 
www.uks.no
Min produktion til Return Flight er støttet af
Return Flight var arrangeret af
Kurator: Anne Szefer Karlsen
Deltagere i Return Flight var
Lars Nilsson (S), Sixten Therkildsen (DK) og Kristin Tårnesvik (N)
Jeg deltog i Return Flight med projektet
Recollection Rally
læs mere her
Relevante links
Tekst

Pressemeddelelse om Return Flight
UKS, Oslo, Norge


UTKANTEN presenterer:
 
Return Flight
Lars Nilsson (S), Sixten Therkildsen (DK) og Kristin Tårnesvik (N)
Kurator: Anne Szefer Karlsen (N)
27.01-04.02 2007
 
Velkommen til åpning på UKS fredag 26. februar klokken 19:00
 
 
Return Flight er en tematisk utstilling som tar for seg forestillinger, historier og fortellinger fra New York sett med tre skandinaviske kunstneres øyne. De tre videoverkene er vidt forskjellige, men har alle som utgangspunkt en toukers workshop i byen foretatt i juni 2006.
Kunstnerne har gjennom tre helt forskjellige prosesser skapt hvert sitt verk som på ulike måter viser den ambivalensen, men også fascinasjonen, vi har for New York og USA. Tittelen Return Flight henspeiler på denne ambivalensen og fascinasjonen, da den kan bety både ”tur/retur-reise”, men også ”returnerende flukt”.
 
Før man setter fot i en by som New York vil man ha forestillinger om hva som vil møte en. Disse forestillingene kommer like gjerne fra fakta som fiksjon, historiske hendelser, tv-serier og filmer, som nyheter. Å si at disse verkene trenger forbi forestillingene vil være feil, de tilbyr heller publikum tre ulike forestillinger. De tre kunstnerne har tatt utgangspunkt i sine spesielle interessefelt, og deretter brukt byen som materiale i fremstillingen av verkene.
 
Lars Nilsson har benyttet anledningen til å lage fjerde episode i animasjonsserien New Business. Serien handler om de tre vennene Peter, Klara og Jojo som har startet en liten bedrift som spesialiserer seg på internettløsninger for bedrifter. Hver episode henter sin tematikk fra websider som spesialiserer seg på å gi råd til nystartede bedrifter, slik som ”Too many times, the guy with the idea takes on all his friends as partners.” Seriens dramaturgi kjenner vi igjen fra lignende serier, slik som Simpsons og South Park. Denne fjerde episoden referer til tv-virkeligheten på flere måter, da historien som fortelles handler om at Klara blir provosert av Peters lefling med amerikansk ikonografi. Han har plassert et lite amerikansk flagg på sitt skrivebord, og det hele ser ut som presidentens skrivebord i tv-serien The West Wing. New Business vises i sin helhet under utstillingen.
 
Sixten Therkildsens verk Recollection Rally har som utgangspunkt et arkiv pressefotografier fra 1930-tallets New York, men det er ikke sikkert at de gamle bildene noen gang har vært vist i en avis. Bildene får her allikevel en nytteverdi i vår samtid. I tillegg til å inneha informasjon av historisk karakter undersøker kunstneren hvordan denne gullgruven av opplysninger eventuelt kan utnyttes og benyttes i praksis av de som måtte ha interesse for temaer, begivenheter og de samfunnsrealitene bildene viser. Bildene har tidligere vært i samleres støvete besittelse, men er nå kjøpt fri av kunstneren. Via hans bildebeskrivelse og historieskriving erkjennes et tilhørighetsforhold til begivenhetene som avbildes. Med utgangspunkt i New York er prosjektet blitt en returreise i manns minne til en politisk bevisst fortid. Videoen fungerer som en dokumenterende overbygning til hjemmesiden www.recollection-rally.org, samtidig som den er en oppfordring til publikum om å besøke denne siden for selv å eventuelt delta i prosjektet. Therkildsen fortsetter her en kunstnerisk praksis som i stor grad involverer publikum på en aktiv måte.
 
Kristin Tårnesvik har i sine verk lenge diskutert identitetsforståelse, kulturell og nasjonal tilhørighet. I videoen som her presenteres har hun tatt utgangspunkt i det konkrete møtet med New York. På reisen har hun tatt med seg sin egen forestillingsverden, som i dette tilfellet både blir bekreftet og avkreftet. Hjem igjen var det med timeslange opptak fra møter med mennesker og steder som til slutt er klippet sammen i en ikkelineær fortelling. Den kulturelle tilhørigheten til kunstneren, og også publik, blir synlig og diskutert inngående i en blanding av dokumentar og fiksjon. Vi får se møte med en amerikaner med skandinaviske aner, seilturer på Hudson elven og gatescener fra den store byen. Verket har en personlig tone, men er allikevel ikke privat på noen måte. Vi har alle forestillinger og bestemte oppfattelser knyttet til New York, og verket New York look alike (arbeidstittel) blir dermed gjort gyldig for oss som publikum gjennom den personlige tilnærmingen til kunstneren.
 
 
Verkene er laget spesielt for denne utstillingen med støtte fra Den Danske kunstnerstyrelsen, Bergen Kommune, Billedkunstnernes Vederlagsfond, IASPIS og Norsk Kulturråd.
 
 
 
UKS - Unge Kunstneres Samfund / Young Artists Society
Lakkegata 55 D
0187 Oslo
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Web: www.uks.no
 
 
 
Mvh
Kjersti Solberg Monsen
 
Informasjons- og utstillingskonsulent /
Information and exhibition consultant
 
UKS - Unge Kunstneres Samfund
Young Artists Society
 
tlf: +47 22 19 50 50
fax: +47 22 19 50 54
 
www.uks.no


Seneste nyt
We imagine we remember på VÆG Contemporary Art Gallery
Jeg udstiller mine store foto-kollager VI TROR VI HUSKER på VÆG Contemporary Art Gallery i Aalborg i perioden 11/1 2014 - 8/2 2014. Solo-udstillingen hedder We imagine we remember.
Se mere her www.vaeg-gallery.dk
VI TROR VI HUSKER på Godsbanen
Jeg udstiller mine store fotokollager VI TROR VI HUSKER på Godsbanen i Århus i perioden 5/10 - 31/10 2013. Fernisering lørdag d. 5/10 kl 15-17.
Læs pressemeddelelsen her
Copyright © 2014 Sixten Therkildsen
Denne hjemmeside er lavet af Sixten Therkildsen / www.hypeogmaskine.dk HYPE & MASKINE