Overskrift
Presse- meddelelse om :
Den politiske tale og fortællingens konstruktion
Galleri 54, Göteborg, Sverige


2007-11-15 2007-11-18
Weekends at Galleri 54

DEN POLITISKE TALE OG FORT?ÜLLINGERNES KONSTRUKTION
(Det politiska talet och berättelsens konstruktion)

VERNISSAGE NU P?Ö TORSDAG KL 18-21
SAMTAL KL 19

?ñPPET: FRE KL 16-20, L?ñR-S?ñN KL 12-16
15-18 NOVEMBER 2007

Under november presenterar Galleri 54 tre korta utställningar inom ramen för Weekends at Galleri 54, från torsdag till söndag tas gallerirummet i besittning av en eller flera konstnärer. Sist ut är curator- och konstnärsgruppen rum 46 från ?Örhus i Danmark.
Konstnärerna Sixten Therkildsen, Kevin Lytsen, Tanja Nellemann Poulsen, Grete Aagaard, Ditte Lyngk?¶r Pedersen, Barbara Katzin samt Lise Skou & Andrea Creutz arbetar på olika sätt med det man kan kalla för det politiska talet och berättelsers konstruktion.

SIXTEN THERKILDSEN (DK) skapar i flera av sina videoinstallationer underfundiga konstellationer, som spelar på minnet av politiska händelser och de förskjutningar som uppstår när de återberättas. Videoprojektet The story came off (2005) består av en samling äldre privata smalfilmer från familjemiddagar från 60-talets USA. En berättarröst berättar om demonstrationer och medborgarrättsaktivism i det amerikanska samhället från den tid då filmerna gjordes. Ljudet tillför bilderna en berättelse samtidigt som en av familjemedlemmarna från filmerna kommenterar konstnärens konstruerade berättelser.

?Ñven TANJA NELLEMANN POULSEN (DK) har i andra medier via utklipp från historiska årsböcker, magasin, tidningar med mera, satt samman berättelser som tematiserar hur historieskrivning, medier och läsare subjektivt vinklar händelser, begrepp och fakta. Tanja N Poulsen producerar ett nytt verk till utställningen där hon utgår från befintliga ordspråk och talesätt och där hon själv även skapar nya sådana. Genom reflektioner kring estetik och innehåll, och omtolkningar uppstår det nya samband mellan texter och utklippta figurer.

I en serie svartvita plakat sätter KEVIN LYTSEN (DK) samman motiv från 50- och 60-talet, föreställande kända skådespelare med texter från dagens medier. Ett spänningsfält uppstår mellan nutid och dåtid, mellan konstruerade drömmar om Hollywood och kommersiella intressen, mellan upplevda kärleksförklaringar och osäkerhet kring ekonomisk tillväxt. På ett av plakaten står Martin Luther King’s citat; I have a dream. I verket skapas utrymme för reflektion över hur samhället och dess utveckling är beroende av våra tankegångar, beteenden och kanske också våra drömmar.

GRETE AAGAARD (DK) har i många av sina tidigare verk arbetat performativt med yttrandefriheten i offentliga rum. Tillsammans med Tanja Nellemann Poulsen har hon initierat forumet Speak UP! Magasinet for mangfoldige ytringer og uens identiteter, som är ett oberoende magasin. På Galleri 54 presenteras de två första numrena av Speak Up! (2006, 2007) samt information om det tredje och kommande numret.

BARBARA KATZIN (DK) har i flera av sina fotografier och projekt satt fokus på tolerans och identitet. Hennes verk avspeglar i hög grad nära relationer till grannar och vänner, som blir utgångspunkt för att kartlägga problem av mer allmän karaktär. Ett exempel är fotoinstallationen Hur dansk skall man vara för att vara dansk (2006). Titelns problemställning utgör även navet för Barbara Katzins senaste fotoserie som är producerad speciellt för denna utställning.

LISE SKOU (DK) & ANDREA CREUTZ (SE) ljudinstallation Psychological Operations (PSYOP) berör frågor kring konstruktion av identitet. Verket är producerat med utgångspunkt från en serie workshops. Citat härifrån kopplas med en berättelse om en kvinna som sitter på ett café och skriver en historia. Fem olika röster skildrar olika fragment av historierna och verket får karaktären av en radioteater.

DITTE LYNGK?ÜR PEDERSEN (DK) visar videoinstallationen Sobject (2007), bestående av två filmer. Den ena filmen är utan ljud och visar en skådespelare som med vitmålat ansikte och vita handskar mimar en serie politiska händelser och begrepp. I den andra filmen ser man två lag som högljutt associerar sig fram till det begrepp/den händelse som mimaren mimar. Verket växlar mellan det objektiva och det subjektiva, det seriösa och det lekfulla, det politiska och det poetiska.

Utställningen "Det politiska talet och berättelsens konstruktion" sätter fokus på existerande normer, identitetskonstruktioner och maktförhållanden och på vilka alternativa möjligheter som finns att skapa nya associativa berättelser som rör sig från nära sociala relationer til större politiska och ekonomiska strukturer. Och som kan bidra till att påverka det samhälle vi lever i.

Till utställningen producerar HANNE LINDSTR?òM (DK) och ANJA RAITHEL (DK), curatorer och medlemmar i rum 46, texter som belyser varje verk och konstnärernas arbete.

Under vernissagen kommer en öppen diskussion kring utställningen att genomföras med deltagare från rum 46 och Galleri 54.
Mer information om rum 46 finns på: www.rum46.dk

Kontaktperson Galleri 54:
Ilona Huss Walin 0730 - 53 86 41
eller
Ann-Sofi Roxhage 0733 - 64 32 61

VARMT V?ÑLKOMMEN!

 

Galleri 54 stöds av Göteborgs kulturnämnd och Statens kulturråd.

Min produktion til Den politiske tale og fortællingens konstruktion er støttet af
Den politiske tale og fortællingens konstruktion var arrangeret af
Galleri 54 og rum46
Deltagere i Den politiske tale og fortællingens konstruktion var
Sixten Therkildsen, Tanja Nellemann Poulsen, Kevin Lytsen, Grete Aagaard, Barbara Katzin, Lise Skou & Andrea Creutz, Ditte Lyngkjær Pedersen
Jeg deltog i Den politiske tale og fortællingens konstruktion med projektet
The story came off
læs mere her
Relevante links
Tekst

Pressemeddelelse om Den politiske tale og fortællingens konstruktion
Galleri 54, Göteborg, Sverige


2007-11-15 2007-11-18
Weekends at Galleri 54

DEN POLITISKE TALE OG FORT?ÜLLINGERNES KONSTRUKTION
(Det politiska talet och berättelsens konstruktion)

VERNISSAGE NU P?Ö TORSDAG KL 18-21
SAMTAL KL 19

?ñPPET: FRE KL 16-20, L?ñR-S?ñN KL 12-16
15-18 NOVEMBER 2007

Under november presenterar Galleri 54 tre korta utställningar inom ramen för Weekends at Galleri 54, från torsdag till söndag tas gallerirummet i besittning av en eller flera konstnärer. Sist ut är curator- och konstnärsgruppen rum 46 från ?Örhus i Danmark.
Konstnärerna Sixten Therkildsen, Kevin Lytsen, Tanja Nellemann Poulsen, Grete Aagaard, Ditte Lyngk?¶r Pedersen, Barbara Katzin samt Lise Skou & Andrea Creutz arbetar på olika sätt med det man kan kalla för det politiska talet och berättelsers konstruktion.

SIXTEN THERKILDSEN (DK) skapar i flera av sina videoinstallationer underfundiga konstellationer, som spelar på minnet av politiska händelser och de förskjutningar som uppstår när de återberättas. Videoprojektet The story came off (2005) består av en samling äldre privata smalfilmer från familjemiddagar från 60-talets USA. En berättarröst berättar om demonstrationer och medborgarrättsaktivism i det amerikanska samhället från den tid då filmerna gjordes. Ljudet tillför bilderna en berättelse samtidigt som en av familjemedlemmarna från filmerna kommenterar konstnärens konstruerade berättelser.

?Ñven TANJA NELLEMANN POULSEN (DK) har i andra medier via utklipp från historiska årsböcker, magasin, tidningar med mera, satt samman berättelser som tematiserar hur historieskrivning, medier och läsare subjektivt vinklar händelser, begrepp och fakta. Tanja N Poulsen producerar ett nytt verk till utställningen där hon utgår från befintliga ordspråk och talesätt och där hon själv även skapar nya sådana. Genom reflektioner kring estetik och innehåll, och omtolkningar uppstår det nya samband mellan texter och utklippta figurer.

I en serie svartvita plakat sätter KEVIN LYTSEN (DK) samman motiv från 50- och 60-talet, föreställande kända skådespelare med texter från dagens medier. Ett spänningsfält uppstår mellan nutid och dåtid, mellan konstruerade drömmar om Hollywood och kommersiella intressen, mellan upplevda kärleksförklaringar och osäkerhet kring ekonomisk tillväxt. På ett av plakaten står Martin Luther King’s citat; I have a dream. I verket skapas utrymme för reflektion över hur samhället och dess utveckling är beroende av våra tankegångar, beteenden och kanske också våra drömmar.

GRETE AAGAARD (DK) har i många av sina tidigare verk arbetat performativt med yttrandefriheten i offentliga rum. Tillsammans med Tanja Nellemann Poulsen har hon initierat forumet Speak UP! Magasinet for mangfoldige ytringer og uens identiteter, som är ett oberoende magasin. På Galleri 54 presenteras de två första numrena av Speak Up! (2006, 2007) samt information om det tredje och kommande numret.

BARBARA KATZIN (DK) har i flera av sina fotografier och projekt satt fokus på tolerans och identitet. Hennes verk avspeglar i hög grad nära relationer till grannar och vänner, som blir utgångspunkt för att kartlägga problem av mer allmän karaktär. Ett exempel är fotoinstallationen Hur dansk skall man vara för att vara dansk (2006). Titelns problemställning utgör även navet för Barbara Katzins senaste fotoserie som är producerad speciellt för denna utställning.

LISE SKOU (DK) & ANDREA CREUTZ (SE) ljudinstallation Psychological Operations (PSYOP) berör frågor kring konstruktion av identitet. Verket är producerat med utgångspunkt från en serie workshops. Citat härifrån kopplas med en berättelse om en kvinna som sitter på ett café och skriver en historia. Fem olika röster skildrar olika fragment av historierna och verket får karaktären av en radioteater.

DITTE LYNGK?ÜR PEDERSEN (DK) visar videoinstallationen Sobject (2007), bestående av två filmer. Den ena filmen är utan ljud och visar en skådespelare som med vitmålat ansikte och vita handskar mimar en serie politiska händelser och begrepp. I den andra filmen ser man två lag som högljutt associerar sig fram till det begrepp/den händelse som mimaren mimar. Verket växlar mellan det objektiva och det subjektiva, det seriösa och det lekfulla, det politiska och det poetiska.

Utställningen "Det politiska talet och berättelsens konstruktion" sätter fokus på existerande normer, identitetskonstruktioner och maktförhållanden och på vilka alternativa möjligheter som finns att skapa nya associativa berättelser som rör sig från nära sociala relationer til större politiska och ekonomiska strukturer. Och som kan bidra till att påverka det samhälle vi lever i.

Till utställningen producerar HANNE LINDSTR?òM (DK) och ANJA RAITHEL (DK), curatorer och medlemmar i rum 46, texter som belyser varje verk och konstnärernas arbete.

Under vernissagen kommer en öppen diskussion kring utställningen att genomföras med deltagare från rum 46 och Galleri 54.
Mer information om rum 46 finns på: www.rum46.dk

Kontaktperson Galleri 54:
Ilona Huss Walin 0730 - 53 86 41
eller
Ann-Sofi Roxhage 0733 - 64 32 61

VARMT V?ÑLKOMMEN!

 

Galleri 54 stöds av Göteborgs kulturnämnd och Statens kulturråd.Seneste nyt
We imagine we remember på VÆG Contemporary Art Gallery
Jeg udstiller mine store foto-kollager VI TROR VI HUSKER på VÆG Contemporary Art Gallery i Aalborg i perioden 11/1 2014 - 8/2 2014. Solo-udstillingen hedder We imagine we remember.
Se mere her www.vaeg-gallery.dk
VI TROR VI HUSKER på Godsbanen
Jeg udstiller mine store fotokollager VI TROR VI HUSKER på Godsbanen i Århus i perioden 5/10 - 31/10 2013. Fernisering lørdag d. 5/10 kl 15-17.
Læs pressemeddelelsen her
Copyright © 2014 Sixten Therkildsen
Denne hjemmeside er lavet af Sixten Therkildsen / www.hypeogmaskine.dk HYPE & MASKINE