Titel og info
Parallelle Historier
Medie / Materiale og produktionsår
Plancher, billeder og tekst
1999
Forslag til byplanmæssige ændringer på Århus bynære havnearealer. Parallelle Historier er et projekt af Jacob Nielsen, Tanja Nellemann og Sixten Therkildsen.
Billeder
Tekst
F
orslag til byplanmæssige ændringer på Århus bynære havnearealer. Parallelle Historier er et projekt af Jacob Nielsen, Tanja Nellemann og Sixten Therkildsen. Projektet blev oprindeligt lavet i forbindelse med en konkurrence, udskrevet af Århus Kommune i 1999, om forslag til byplanmæssige ændringer på Århus bynære havnearealer.
Idékonkurrencen blev sat i værk fordi byrådet havde til hensigt at prioritere de bynære havnearealer anderledes på en sådan måde at byen kunne udvides mod havnen. En stor del af de bynære havnearealer havde tidligere haft stor industriel betydning, men havde nu i høj grad fået betydning for en mængde spontane sociale aktiviteter. Projektet består af seks forslag til forandringer. Her på denne hjemmeside kan man se tre af disse sammen med den oprindelige introduktionstekst.

Den oprindelige introduktionstekst 
 
Dette idé-bidrag til den planlagte byfornyelsesproces tager udgangspunkt i en række fortællinger som er indsamlet på havnen. Historierne er fortalt af enkeltpersoner, vi har mødt og talt med. De har alle en dagligdag på havnen, eller er faste brugere af denne og har hver især været istand til at genkalde sig en hændelse, anekdote eller personlig oplevelse, som knytter sig til et af fortælleren valgt sted i det område, hvor by og havn mødes. Fortællingerne bliver på den måde meget stedsspecifikke og kan opfattes som en aflejring af tid og hændelse, der når de vækkes af dvale knytter lokalitet, historie og menneske sammen. Disse aflejringer eller gengivelser eksisterer i kraft af mennesket og det fysisk konkrete sted. Nogle fortællinger kan have en social funktion og være med til at definere miljøer og individets rolle heri. Fratages eller ændres stedets struktur og funktion, vil man også ændre forudsætningerne for fortællingens fortsatte eksistens.
Tidsmæssigt fordeler det indsamlede materiale sig fra nutid og år tilbage, hvor havnen dels så anderledes ud end i dag og dels havde en helt anden fordeling af roller, værdier, funktioner, brugere og økonomiske interesser involveret. Vores forslag til ændringer i de bynære havnearealer tager form som en række mindre indgreb og kan forståes som anonyme monumenter, der relaterer sig til historierne på forskellig vis. 
Titel og info
Parallelle Historier
Medie / Materiale og produktionsår
Plancher, billeder og tekst
1999
Forslag til byplanmæssige ændringer på Århus bynære havnearealer. Parallelle Historier er et projekt af Jacob Nielsen, Tanja Nellemann og Sixten Therkildsen.
F
orslag til byplanmæssige ændringer på Århus bynære havnearealer. Parallelle Historier er et projekt af Jacob Nielsen, Tanja Nellemann og Sixten Therkildsen. Projektet blev oprindeligt lavet i forbindelse med en konkurrence, udskrevet af Århus Kommune i 1999, om forslag til byplanmæssige ændringer på Århus bynære havnearealer.
Idékonkurrencen blev sat i værk fordi byrådet havde til hensigt at prioritere de bynære havnearealer anderledes på en sådan måde at byen kunne udvides mod havnen. En stor del af de bynære havnearealer havde tidligere haft stor industriel betydning, men havde nu i høj grad fået betydning for en mængde spontane sociale aktiviteter. Projektet består af seks forslag til forandringer. Her på denne hjemmeside kan man se tre af disse sammen med den oprindelige introduktionstekst.

Den oprindelige introduktionstekst 
 
Dette idé-bidrag til den planlagte byfornyelsesproces tager udgangspunkt i en række fortællinger som er indsamlet på havnen. Historierne er fortalt af enkeltpersoner, vi har mødt og talt med. De har alle en dagligdag på havnen, eller er faste brugere af denne og har hver især været istand til at genkalde sig en hændelse, anekdote eller personlig oplevelse, som knytter sig til et af fortælleren valgt sted i det område, hvor by og havn mødes. Fortællingerne bliver på den måde meget stedsspecifikke og kan opfattes som en aflejring af tid og hændelse, der når de vækkes af dvale knytter lokalitet, historie og menneske sammen. Disse aflejringer eller gengivelser eksisterer i kraft af mennesket og det fysisk konkrete sted. Nogle fortællinger kan have en social funktion og være med til at definere miljøer og individets rolle heri. Fratages eller ændres stedets struktur og funktion, vil man også ændre forudsætningerne for fortællingens fortsatte eksistens.
Tidsmæssigt fordeler det indsamlede materiale sig fra nutid og år tilbage, hvor havnen dels så anderledes ud end i dag og dels havde en helt anden fordeling af roller, værdier, funktioner, brugere og økonomiske interesser involveret. Vores forslag til ændringer i de bynære havnearealer tager form som en række mindre indgreb og kan forståes som anonyme monumenter, der relaterer sig til historierne på forskellig vis. 
Copyright © 2014 Sixten Therkildsen
Denne hjemmeside er lavet af Sixten Therkildsen / www.hypeogmaskine.dk HYPE & MASKINE