Titel og info
T-ilflytter
Medie / Materiale og produktionsår
Video og rekonstruerede t-shirts
2011
Videointerviews og rekonstruerede t-shirts med motivtryk
Projektet er støttet af
T-ilflytter har været vist på
Udstillingprojektet Lokal Global Plan, Vanløse, 2012
læs mere her
Tekst
J
eg deltog i udstillingsprojektet Lokal-Global-Plan, som fandt sted i Vanløse i foråret 2011. Danske og udenlandske kunstnere havde produceret nye værker til byrummet omkring Ålekistevej og vi skulle som kunstnere både reflektere over tidens globalisering og værkernes konkrete placering i lokalsamfundet. Til udstillingen producerede jeg et nyt kunstprojekt med titlen T-ilflytter - rekonstruerede t-shirts.
Projektet tager afsæt i videointerviews med indvandrere og flygtninge. De fortæller om hver deres t-shirt med et påtrykt motiv, som de engang havde i deres oprindelsesland, før de kom til Danmark. Jeg har tegnet nye motiver, som på sin vis kan rekonstruere de pågældende t-shirts og samtidig illustrere projektets interviews. De rekonstruerede t-shirts kunne i udstillingsperioden købes i Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik i Vanløse og projektets video kunne også ses her. På den måde blev de deltagende indvandrere og flygtninges livshistorie og baggrund fra det globale fremmedartede verdenssamfund delvist repræsenteret og genbrugt i genbrugsbutikken i lokalsamfundet i Vanløse. Overskud af salget af t-shirts i genbrugsbutikken gik til det nødhjælpsarbejde, den velgørende organisation laver ude i den globale verden. Mit værk levede såldes op til udstillingstemaet om det lokale og det globale.
Titel og info
T-ilflytter
Medie / Materiale og produktionsår
Video og rekonstruerede t-shirts
2011
Videointerviews og rekonstruerede t-shirts med motivtryk
J
eg deltog i udstillingsprojektet Lokal-Global-Plan, som fandt sted i Vanløse i foråret 2011. Danske og udenlandske kunstnere havde produceret nye værker til byrummet omkring Ålekistevej og vi skulle som kunstnere både reflektere over tidens globalisering og værkernes konkrete placering i lokalsamfundet. Til udstillingen producerede jeg et nyt kunstprojekt med titlen T-ilflytter - rekonstruerede t-shirts.
Projektet tager afsæt i videointerviews med indvandrere og flygtninge. De fortæller om hver deres t-shirt med et påtrykt motiv, som de engang havde i deres oprindelsesland, før de kom til Danmark. Jeg har tegnet nye motiver, som på sin vis kan rekonstruere de pågældende t-shirts og samtidig illustrere projektets interviews. De rekonstruerede t-shirts kunne i udstillingsperioden købes i Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik i Vanløse og projektets video kunne også ses her. På den måde blev de deltagende indvandrere og flygtninges livshistorie og baggrund fra det globale fremmedartede verdenssamfund delvist repræsenteret og genbrugt i genbrugsbutikken i lokalsamfundet i Vanløse. Overskud af salget af t-shirts i genbrugsbutikken gik til det nødhjælpsarbejde, den velgørende organisation laver ude i den globale verden. Mit værk levede såldes op til udstillingstemaet om det lokale og det globale.
Projektet er støttet af
T-ilflytter har været vist på
Udstillingprojektet Lokal Global Plan, Vanløse, 2012
læs mere her
Copyright © 2014 Sixten Therkildsen
Denne hjemmeside er lavet af Sixten Therkildsen / www.hypeogmaskine.dk HYPE & MASKINE