Titel og info
Denne og disse plakater
Medie / Materiale og produktionsår
Plakater i byrummet
2009
Plakater placeret i byrummet og fotografier af disse.
Denne og disse plakater har været vist på
Udstillingen Direkte Demokrati, rum46 Århus, i 2009
læs mere her
Billeder
Tekst
D
enne og disse plakater består af en række enkle udsagn i tekst på plakater, som jeg har klæbet op i gadebilledet. Plakaternes placering på uofficielle “plakatsøjler” så som gadernes telefonkasser og små el-bokse gør det tydeligt for enhver, at plakaternes afsender ikke er det etablerede samfund, men derimod tydeligvis en person, som på selvhjulpen og spontan vis alligevel vil ud med sit budskab.

Plakaterne hænger måske stadig i gadebilledet og de korte tekster handler om deres egen tilstedeværelse og den handling, jeg har foretaget mig ved at placere dem i byrummet. I mere overført betydning handler plakaterne om magtforhold i det offentlige rum og om hvem, der har ret og midler til at eksistere og til at udtale sig.

Plakternes udsagn er korte og enkle, men de har en underfundig insisterende tvetydighed i sig. Som et eksempel kan nævnes plakat-teksten “Denne plakat er kulturelt betinget”.  Udsagnet lyder som en forklaring eller måske en undskyldning for sig selv og leder tanken hen på det, vi ikke forstår og som vi måske accepterer, hvis vi er åbne overfor andre kulturer. Plakat-teksten “Denne plakat glemmes hen ad vejen” gør os opmærksom på, at vi ikke skal tage det uventede så tungt og er nok mest henvendt til dem, for hvem udsagnet ikke er sandt. Teksten “Denne plakat byttes ikke og pengene gives ikke tilbage” ironiserer over markedskræfternes dominans i byrummet og er måske en provokation for dem, som tror alternativ kultur har støttekroner i hoved og hale.  Endnu et eksempel er plakaten med teksten “Denne plakat fjernes uden ansvar”. Her tales om det ansvar, myndigheder bør have overfor marginaliseret kultur.

Jeg placerede ialt 10 forskellige plakater endnu flere steder i gadebilledet og foto-dokumentation af disse plakater i byrummet vises på en stor plakat på kunstudstillinger. Derfor er værkets titel Denne og disse plakater.

Titel og info
Denne og disse plakater
Medie / Materiale og produktionsår
Plakater i byrummet
2009
Plakater placeret i byrummet og fotografier af disse.
D
enne og disse plakater består af en række enkle udsagn i tekst på plakater, som jeg har klæbet op i gadebilledet. Plakaternes placering på uofficielle “plakatsøjler” så som gadernes telefonkasser og små el-bokse gør det tydeligt for enhver, at plakaternes afsender ikke er det etablerede samfund, men derimod tydeligvis en person, som på selvhjulpen og spontan vis alligevel vil ud med sit budskab.

Plakaterne hænger måske stadig i gadebilledet og de korte tekster handler om deres egen tilstedeværelse og den handling, jeg har foretaget mig ved at placere dem i byrummet. I mere overført betydning handler plakaterne om magtforhold i det offentlige rum og om hvem, der har ret og midler til at eksistere og til at udtale sig.

Plakternes udsagn er korte og enkle, men de har en underfundig insisterende tvetydighed i sig. Som et eksempel kan nævnes plakat-teksten “Denne plakat er kulturelt betinget”.  Udsagnet lyder som en forklaring eller måske en undskyldning for sig selv og leder tanken hen på det, vi ikke forstår og som vi måske accepterer, hvis vi er åbne overfor andre kulturer. Plakat-teksten “Denne plakat glemmes hen ad vejen” gør os opmærksom på, at vi ikke skal tage det uventede så tungt og er nok mest henvendt til dem, for hvem udsagnet ikke er sandt. Teksten “Denne plakat byttes ikke og pengene gives ikke tilbage” ironiserer over markedskræfternes dominans i byrummet og er måske en provokation for dem, som tror alternativ kultur har støttekroner i hoved og hale.  Endnu et eksempel er plakaten med teksten “Denne plakat fjernes uden ansvar”. Her tales om det ansvar, myndigheder bør have overfor marginaliseret kultur.

Jeg placerede ialt 10 forskellige plakater endnu flere steder i gadebilledet og foto-dokumentation af disse plakater i byrummet vises på en stor plakat på kunstudstillinger. Derfor er værkets titel Denne og disse plakater.

Denne og disse plakater har været vist på
Udstillingen Direkte Demokrati, rum46 Århus, i 2009
læs mere her
Copyright © 2014 Sixten Therkildsen
Denne hjemmeside er lavet af Sixten Therkildsen / www.hypeogmaskine.dk HYPE & MASKINE