Titel og info
HVAD INDAD VINDES...
Medie / Materiale og produktionsår
Videoinstallation
2007
Videoprojekt med fortællinger om danske fotografier fra 1800-tallet. Det handler om bedre sociale vilkår for befolkningen, om modstand mod militarismen, om udveksling mellem folkeslagene og om ligestilling.
Projektet er støttet af
HVAD INDAD VINDES... har været vist på
Udstillingen SPOR, på Det Kongelige Bibliotek, København, i 2007
læs mere her
Udstillingen Galla til Daglig, i rum46, Århus, i 2009
læs mere her
Billeder
Tekst
H
vad indad vindes... er en videoinstallation, der fortæller om en række fotografier fra 1880´erne og 1890´erne, som alle viser snapshots fra datidens private og familiære side af tilværelsen. Den ene halvdel af billederne har jeg fundet hos antikforretninger og marskandisere i København, mens den anden halvdel af fotografierne befinder sig i Det Kongelige Bibliotekets billedsamling.
Projektet handler om sidste halvdel af 1800-tallet, da Danmarks militære og territoriale nederlag førte til devisen om, at hvad udad tabes, skal indad vindes. Med hensigter om national samling vendte man blikket indad mod det hjemlige og velkendte for at se på det, som var særligt dansk. Den dansk-folkelige identitet skulle styrkes. Det er blandt andet den proces og de følelser, der dengang opstod, som vi i dag stadig bygger vores danske identitet på.
Måske fordi dette fokus på det hjemlige var så stærkt, kunne man samtidig finde udadrettede modtendenser til bestræbelserne for samling om det velkendte. Nogle af disse modtendenser præsenteres i videoinstallationens 10 små fortællinger, hvor de får lov at udfordre processerne for samling og sammenhold om det hjemlige.

I mine fortællinger bruger jeg uddrag af autentiske læserbreve fra datidige visionære og idealistiske debatter i bladet Hvad vi vil og afrunder hver eneste af fortællinger med mine egne opdigtede passager, der ligner private erindringer fra slutningen af 1800-tallet.
Videoinstallationen gør det klart for publikum at det står enhver frit for, eventuelt at opsøge den række af projektets fotografier, som findes udenfor biblioteket i byens antikforretninger, for måske at købe dem og donere dem til national samling og sammenhold i Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Hvad indad vindes... stiller spørgsmålstegn ved det, vi i nutiden som regel fremhæver, når vi ser tilbage og kategoriserer vores fortid for at definere det særligt dansk-folkelige. Projektet tager fat i emner der var vigtige i 1800-tallets samfund og som stadig er relevante i vores egen samtid og handler således blandt andet om bedre vilkår for den socialt dårligt stillede del af befolkningen, om modstand mod militarismen, om udveksling mellem folkeslagene og om ligestillingen mellem mand og kvinde.
Titel og info
HVAD INDAD VINDES...
Medie / Materiale og produktionsår
Videoinstallation
2007
Videoprojekt med fortællinger om danske fotografier fra 1800-tallet. Det handler om bedre sociale vilkår for befolkningen, om modstand mod militarismen, om udveksling mellem folkeslagene og om ligestilling.
H
vad indad vindes... er en videoinstallation, der fortæller om en række fotografier fra 1880´erne og 1890´erne, som alle viser snapshots fra datidens private og familiære side af tilværelsen. Den ene halvdel af billederne har jeg fundet hos antikforretninger og marskandisere i København, mens den anden halvdel af fotografierne befinder sig i Det Kongelige Bibliotekets billedsamling.
Projektet handler om sidste halvdel af 1800-tallet, da Danmarks militære og territoriale nederlag førte til devisen om, at hvad udad tabes, skal indad vindes. Med hensigter om national samling vendte man blikket indad mod det hjemlige og velkendte for at se på det, som var særligt dansk. Den dansk-folkelige identitet skulle styrkes. Det er blandt andet den proces og de følelser, der dengang opstod, som vi i dag stadig bygger vores danske identitet på.
Måske fordi dette fokus på det hjemlige var så stærkt, kunne man samtidig finde udadrettede modtendenser til bestræbelserne for samling om det velkendte. Nogle af disse modtendenser præsenteres i videoinstallationens 10 små fortællinger, hvor de får lov at udfordre processerne for samling og sammenhold om det hjemlige.

I mine fortællinger bruger jeg uddrag af autentiske læserbreve fra datidige visionære og idealistiske debatter i bladet Hvad vi vil og afrunder hver eneste af fortællinger med mine egne opdigtede passager, der ligner private erindringer fra slutningen af 1800-tallet.
Videoinstallationen gør det klart for publikum at det står enhver frit for, eventuelt at opsøge den række af projektets fotografier, som findes udenfor biblioteket i byens antikforretninger, for måske at købe dem og donere dem til national samling og sammenhold i Det Kongelige Biblioteks billedsamling.

Hvad indad vindes... stiller spørgsmålstegn ved det, vi i nutiden som regel fremhæver, når vi ser tilbage og kategoriserer vores fortid for at definere det særligt dansk-folkelige. Projektet tager fat i emner der var vigtige i 1800-tallets samfund og som stadig er relevante i vores egen samtid og handler således blandt andet om bedre vilkår for den socialt dårligt stillede del af befolkningen, om modstand mod militarismen, om udveksling mellem folkeslagene og om ligestillingen mellem mand og kvinde.
Projektet er støttet af
HVAD INDAD VINDES... har været vist på
Udstillingen SPOR, på Det Kongelige Bibliotek, København, i 2007
læs mere her
Udstillingen Galla til Daglig, i rum46, Århus, i 2009
læs mere her
Copyright © 2014 Sixten Therkildsen
Denne hjemmeside er lavet af Sixten Therkildsen / www.hypeogmaskine.dk HYPE & MASKINE